Dé Wwft compliance oplossing

Screen binnen 30 seconden uw zakenrelaties met Complianced

Wwft check automatisch uitvoeren

Door het uitvoeren van een Wwft check zorgt u ervoor dat u als ondernemer niet wordt gelinkt aan criminele transacties of organisaties. Met behulp van een Wwft check via onze Wwft oplossing (Complianced) kunt u uw zakenrelaties nu extreem eenvoudig en binnen 30 seconden screenen op bijvoorbeeld hun identiteit en (bedrijfs)activiteiten. Hoe? Dankzij onze eigen ontwikkelde Complianced.

Alle wettelijke vereiste in één platform. Het uitvoeren van een Wwft check is dankzij Complianced nog nooit zo makkelijk geweest. Geheel automatisch, snel, en niet te vergeten extreem nauwkeurig. Benieuwd geworden? Vraag nu gratis een trial aan ter waarde van 2 gratis Wwft-checks. Heeft u vragen? Neem contact op en we helpen u verder!

Krachtige screeningstool

Wwft check met de krachtige Complianced Wwft oplossing

Met Complianced is een Wwft check nog nooit zo snel en makkelijk geweest. Binnen 30 seconden kunt u namelijk uw Wwft check al uitvoeren.

U hoeft alleen de naam van de klant in het zoekveld te vullen en het systeem controleert wie de UBO is en zal een PEP screening en een Sanctie screening uitvoeren. Daarnaast zoekt het systeem op alle relevante negatieve mediaberichten.

Check particulieren

€4,-

Per check

Check ondernemingen

€12,-

Per check

Check kredieten

€8,-

Per check

Offerte op maat

Prijs

Op maat

Hoe werkt Complianced?

Alle wettelijke vereisten zitten samen in één platform. U vult in het systeem de naam van uw klant door, het KvK-nummer en/of de geboortedatum. Vervolgens voert het systeem geheel automatisch het klantenonderzoek uit. Na de Wwft check wordt de klant in een bepaalde risicocategorie ingedeeld. In het systeem Complianced zit ook een veiligheidsmarge. Op deze manier loopt u minder risico op een foutieve verwerking van een klantnaam en een overtreding van de sanctiewetgeving.

Alle klantonderzoeken worden erg overzichtelijk in één database bewaard. Van elk onderzoek kunt u gemakkelijk een PDF uitprinten. Mocht er een toezichthouder langskomen, dan heeft u altijd uw onderzoeken bij de hand. Daarnaast is in Complianced ook een 2e lijn functie opgenomen in het kader van het Three Lines of Defence model. U kunt namelijk vanuit een tweede lijn kijken of de klantonderzoeken op een juiste wijze zijn uitgevoerd.

Rapport in 3 stappen

Stap 1 

Stap 2

Stap 3

Voordelen

Voordelen Complianced

De wet

Wat is Wwft?

Wwft staat voor ‘Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme. Zoals de naam wellicht al verklapt bestaat deze wet om terrorismefinanciering en witwaspraktijken te bestrijden. Onder witwassen wordt verstaan het legaal maken van illegaal verkregen vermogen. Met als doel zodat de illegale herkomst van het geld niet langer terug te lijden is. Van terrorismefinanciering is er sprake wanneer vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten te financieren. 

De Wwft werkt met een risicogebaseerde aanpak. Deze risicogebaseerde aanpak moet u in staat stellen om meer focus te leggen op cliënten en transacties die een verhoogd risico met zich meebrengen. Dat betekent ook dat u minder aandacht hoeft te besteden aan cliënten en transacties die een laag risico met zich meebrengen. Op de website van overheid.nl vindt u meer informatie over de volledige Wwft. 

Wat is het doel van de Wwft?

Uit het verleden is helaas gebleken dat veel ondernemers onbewust toch in zee zijn gegaan met partijen die integere ondernemingen gebruiken om crimineel geld mee wit te wassen of terrorisme mee te financieren. Onbewust, maar toch gebeurt het helaas. Om deze reden is dan ook de Wwft in het leven geroepen.

Het verplicht een onderneming (poortwachter) niet alleen vooraf te onderzoeken met wie zij in zee gaan, maar ook om ongebruikelijke transacties te signaleren en uiteraard te melden. Op deze manier helpt u als ondernemer op een correcte manier mee tegen criminaliteit en terrorisme.

Daarbij beschermt u ook uw eigen onderneming. U voorkomt namelijk dat u wordt gelinkt aan criminele organisaties of transacties. In het ergste geval kan dit namelijk lijden tot reputatieschade, boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Veilig ondernemen dankzij een Wwft check

Uit het verleden is helaas gebleken dat veel ondernemers onbewust toch in zee zijn gegaan met partijen die integere ondernemingen gebruiken om crimineel geld mee wit te wassen of terrorisme mee te financieren. Onbewust, maar toch gebeurt het helaas. Om deze reden is dan ook de Wwft in het leven geroepen.

Voor verschillende soorten instellingen geldt de WWFT, hierbij kunt u denken aan organisaties en natuurlijke personen. Al deze instellingen worden benoemd in Artikel 1 van de WWFT. De WWFT geldt zo’n beetje voor alle financiële instellingen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld makelaars, banken, notarissen, belastingadviseur, betaalinstellingen, verzekeringsbedrijven, intermediairs, accountants en crypto instellingen. Op de website van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) vindt u een compleet overzicht van alle instellingen.

U bent verplicht altijd melding te doen van een ongebruikelijke transactie. U moet dus als onderneming een beleid, procedures en maatregelen hebben die in staat zijn deze ongebruikelijke transacties te herkennen en te melden bij de FIU-Nederland. Meer informatie over het melden van opvallende transacties vindt u op de website van de belastingdienst.  

Uiteraard wilt u niet meewerken aan illegale witwaspraktijken dan wel aan het financieren van terrorismefinanciering. Helaas gebeurt dit vaak zonder dat men hiervan bewust is. Gezien zowel het witwassen van zwart geld als het financieren van terroristische activiteiten strafbaar is worden deze activiteiten vaak ‘verstopt’ in op het eerste oog legitieme bedrijven. Dit wilt u natuurlijk ten alle tijden voorkomen binnen uw onderneming. Hier komen echter wel verantwoordelijkheden bij kijken. U bent namelijk verantwoordelijk voor het maken van een inschatting van de risico’s. Maar hoe voldoet u aan de WWFT? Dat leggen wij u uit aan de hand van 10 stappen.

Wwft check uitvoeren in 10 stappen

Stap 1

Bent u Wwft plichtig? (Artikel 1)

Stap 2

Identificeer de cliënt

Stap 3

Verifieer de identiteit van de cliënt

Stap 4

Stel de uiteindelijk belanghebbende (UBO) vast

Stap 5

Uw cliënt wordt geïntroduceerd door een andere instelling

Stap 6

Politiek prominent persoon (PEP)

Stap 7

Risicoclassificatie

Stap 8

Review uw cliënten en monitor de transacties

Stap 9

Beoordeling ongebruikelijke transactie

Stap 10

Meldplicht

© Sdu B.V. 2022. Alle rechten in deze publicatie zijn voorbehouden aan Sdu B.V en haar auteurs. Deze publicatie is van de hand van de auteurs B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman en oorspronkelijk verschenen in ‘Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk’ (TOP 2008/6), september 2008, 205-209 en als hernieuwde versie als bijlage verschenen in ‘Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk’ (TOP 2018/8) december 2018 p. 23-26. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sdu B.V. en de auteurs of zonder volledige bronvermelding als bovenstaand.

Doe nu 2 gratis Wwft checks

Het uitvoeren van een Wwft en cliëntenonderzoek (CDD) is niet voor iedereen even leuk. Toch bent u het verplicht als uw onderneming Wwft-plichtig is. Gelukkig is een Wwft check makkelijker dan ooit dankzij onze Complianced software. Binnen 30 seconden en alle onderzoeken worden opgeslagen in één database. Wilt u meer informatie of een gratis demoversie t.w.v. 2 gratis checks uitproberen? Neem contact op!